PŘEDKLONY VSEDĚ: POLOHA KLEŠTÍ / PASCHIMOTTANÁSANA

autor: 30.04.2016ÁSANY0 komentářů

Předklony poskytují prostor pro hluboké zklidnění, prostor pozorovat a zkoumat sami sebe. Jen je třeba provádět předklony správně a uplatňovat pravidlo nenásilí vůči svému tělu. Tlačení těla silou do fáze, na kterou není připraveno, neznamená posun směrem ke zklidnění, ale ke zranění.

Základním předklonem vsedě je poloha kleští, Paschimottanásana. Jedná se o velmi komplexní pozici, při níž se zapojuje celá zadní strana těla – od chodidel, přes lýtka, zadní stranu stehen, kyčle, oblast podél celé páteře a až přes krk k hlavě. To znamená, že náš záměr zaujmout pozici hlubokého předklonu může být zmařen omezením v jakékoliv z těchto oblastí. A nejedná se jen o omezení na úrovni svalů, prohloubení předklonu mohou bránit i pojivové tkáně, tzv. fascie.

Ideální úplný předklon s hrudníkem na stehnech a „rovnými“ zády je výsledkem přibližně ze 2/3 pohybu z kyčlí, z 1/3 ohybu páteře.  Při předklonu dochází k rotaci pánve kolem hlavic kostí stehenních, takže kterýkoliv ze svalů, které jsou odpovědné za extenzi v kyčelním kloubu, může klást odpor a předklonu zabránit. Nejběžnější překážkou bývají zkrácené svaly zadní strany stehen, tzv. hamstringy.

Hamstringy se rozprostírají mezi sedacími kostmi a oblastí pod kolenem. K protažení hamstringů je tedy třeba zároveň propnutí nohy v koleni a flexe kyčelního kloubu, jejímž výsledkem je přiblížení trupu k přední straně stehen. Jakmile jsou hamstringy protaženy až na svou hranici, vzepřou se dalšímu protahování buď krčením nohy v koleni a/nebo extenzí kyčelního kloubu. Extenze kyčelního kloubu vsedě s nataženýma nohama znamená podsazení pánve a nepřirozené zploštění až vyhrbení bederní páteře. S tím dochází k přehnanému natahování svalů zad a vazů kolem páteře. Při příliš usilovném předklánění je tak možné způsobit poškození meziobratlové ploténky nebo páteřních vazů. A samozřejmě hrozí i poranění hamstringů.

Jak se připravit na předklony? Ideální ásanou na začátek je Supta Padangusthásana, poloha palce u nohy vleže. Vleže na zádech nechte jednu nohu protaženou na podložce, druhou nohu protaženou v koleni přitahujte k trupu, ať už pomocí pásku nebo pomocí svých rukou.

Je-li úhel mezi přitahovanou nohou a trupem v pozici Supta Padangusthásana větší než 90°, je bezpečnější pracovat na protažení hamstringů právě v této poloze s pomocí pásku. Pro zaujetí pozice hole bude v tomto případě potřeba podložit sedací kosti dostatečně vysokou a pevnou podložkou, aby byla zachována pánevní neutralita.

Pokud je výsledkem úhel mezi přitahovanou nohou a trupem menší nebo rovný 90°, pak je možné zaujmout pozici hole (Dandásana) s neutrálním postavením pánve. V případě úhlu menšího než 90° lze odsud pokračovat do předklonu vsedě. Není-li ale tento úhel o moc menší než pravý, je na místě využít jako pomůcky židle. Své nohy odložte do prostoru mezi nohami židle, opřete se hlavou o sedadlo a uvolněte se v přiměřeném protažení. Soustřeďte se na zakořenění sedacích kostí do země. Prociťte svůj dech podél celé páteře, s nádechem páteř protahujte, s výdechem uvolňujte.

Předklony vyžadují velkou trpělivost.  I když jsou zranění nejlepším učitelem, v některých případech mohou být následky nevratné. Hamstringy  nelze k protažení donutit silou. Potřebují čas, aby svou délku dokázaly změnit – čas v rámci každého protahování i čas celkově. Může to trvat celé měsíce i roky, než hamstringy povolí své sevření a stanou se flexibilní. Ale jednou to přijde! 🙂

error: Content is protected !!